29-08-2012

Raport bieżący 40/2012


Realizacja Programu Odkupu - nabycie akcji własnych

Raport EBI

typ raportu Raport bieżący
numer 40/2012
data dodania 2012-08-29 14:06:32
spółka Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna Kompleks SA

Realizacja Programu Odkupu - nabycie akcji własnych

Zarząd GKI Kompleks SA z siedzibą w Wałbrzychu informuje, iż w ramach realizacji Programu odkupu Spółka nabyła za pośrednictwem Domu Maklerskiego BDM SA akcje własne. Transakcje zostały przeprowadzone podczas sesji giełdowych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Akcje zostały nabyte w okresie od 24.08.2012 r. do 29.08.2012 r. w związku z realizowanym przez Emitenta na podstawie Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25.11.2011 roku skupem akcji własnych.
- Liczba nabytych akcji wynosi 3592 szt.,
- Średnia jednostkowa cena nabycia wyniosła 1 zł za akcję,
- Wartość nominalna jednej akcji wynosi 0,1 zł,
- Nabyte akcje stanowią 0,06 % kapitału zakładowego,
- Akcje nabyte dają prawo do wykonania 3592 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 0,03 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu.
Informacje szczegółowe nt. każdej transakcji (data i godzina transakcji, cena, ilość nabytych akcji), zawiera Załącznik nr 1 do niniejszego raportu.
Na dzień publikacji raportu Spółka posiada łącznie 96669 akcji własnych, stanowiących 1,52 % udziału w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do wykonania 96669 głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz 0,85 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
Jednocześnie Zarząd informuje o wstrzymaniu skupu akcji do odwołania. Termin wznowienia skupu zostanie podany w oddzielnym komunikacie.

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Załączniki:

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Grzegorz Manelski - wiceprezes
« wstecz