11-09-2012

Raport ESPI 14/2012


Korekta raportu bieżącego nr 13/2012 o transakcjach akcjami Spółki w związku z art. 160 ustawy o obrocie

Raport RB_ASO

Numer: 14/2012
Data sporządzenia: 11-09-2012

Spółka: GRUPA KONSULTINGOWO-INŻYNIERYJNA KOMPLEKS S.A.

Temat: Korekta raportu bieżącego nr 13/2012 o transakcjach akcjami Spółki w związku z art. 160 ustawy o obrocie

Podstawa prawna:
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Treść raportu:
W związku z błędem powstałym w raporcie nr 13/2012 określającym datę sporządzenia zawiadomienia na dzień 7.09.2011 roku zamiast 7.09.2012 roku, Zarząd Spółki GKI Kompleks SA przesyła poniżej poprawioną wersję zawiadomienia.

Zawiadomienie o transakcjach akcjami Spółki w związku z art. 160 ustawy o obrocie

Zarząd GKI Kompleks S.A. informuje, iż w dniu 10 września 2012 roku do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Z przekazanej informacji wynika, że Członek Zarządu w okresie od 14 marca 2011 r. do 07 września 2012 r. nabył łącznie 14580 szt. akcji GKI Kompleks S.A. po średniej cenie 1,44 zł. Wszystkie transakcje zostały zawarte na rynku NewConnect. Zawiadomienie wynika z przekroczenia kwoty 5000 euro zakupionych akcji i zostało sporządzone w dniu 07 września 2012 roku we Wrocławiu. Osoba dokonująca zawiadomienia nie wyraziła zgody na publikację danych osobowych.

« wstecz