11-09-2012

Raport ESPI 15/2012


Zawiadomienie o transakcjach akcjami Spółki w związku z art. 160 ustawy o obrocie

Raport RB_ASO

Numer: 15/2012
Data sporządzenia: 11-09-2012

Spółka: GRUPA KONSULTINGOWO-INŻYNIERYJNA KOMPLEKS S.A.

Temat: Zawiadomienie o transakcjach akcjami Spółki w związku z art. 160 ustawy o obrocie

Podstawa prawna:
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Treść raportu:
Zarząd GKI Kompleks S.A. informuje, iż w dniu 10 września 2012 roku do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Z przekazanej informacji wynika, że Członek Zarządu w okresie od 9 marca 2011 r. do 7 września 2012 r. nabył łącznie 140745 sztuk akcji GKI Kompleks S.A. po średniej cenie 1,32 zł. Wszystkie transakcje zostały zawarte na rynku NewConnect. Zawiadomienie zostało sporządzone w dniu 7 września 2012 roku w Wałbrzychu. Osoba dokonująca zawiadomienia nie wyraziła zgody na publikację danych osobowych.

« wstecz