12-09-2012

Raport bieżący 42/2012


Wznowienie skupu akcji własnych

Raport EBI

typ raportu Raport bieżący
numer 42/2012
data dodania 2012-09-12 06:59:51
spółka Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna Kompleks SA

Wznowienie skupu akcji własnych

Zarząd GKI Kompleks SA informuje, iż z dniem 12.09.2012 r. wznawia skup akcji własnych Emitenta. Skup prowadzony będzie zgodnie z postanowieniami uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25.11.2011 r. oraz uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29.06.2012 roku.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Autoryzowanego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, w związku z art. 159 Ustawy o Obrocie.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Grzegorz Manelski - wiceprezes
« wstecz