04-02-2013

Raport ESPI 2/2013


Realizacja Programu Odkupu - nabycie akcji własnych

Raport RB-W_ASO

Numer: 2/2013
Data sporządzenia: 04-02-2013

Spółka: GRUPA KONSULTINGOWO-INŻYNIERYJNA KOMPLEKS S.A.

Temat: Realizacja Programu Odkupu - nabycie akcji własnych

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd GKI Kompleks SA z siedzibą w Wałbrzychu informuje, iż w ramach realizacji Programu odkupu Spółka nabyła za pośrednictwem Domu Maklerskiego BDM SA akcje własne. Transakcje zostały przeprowadzone podczas sesji giełdowych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Akcje zostały nabyte w okresie od 21.01.2013 r. do 31.01.2013 r. w związku z realizowanym przez Emitenta na podstawie Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25.11.2011 roku skupem akcji własnych.
- Liczba nabytych akcji wynosi 602 szt.,
- Średnia jednostkowa cena nabycia wyniosła 1,06 zł za akcję,
- Wartość nominalna jednej akcji wynosi 0,1 zł,
- Nabyte akcje stanowią 0,01 % kapitału zakładowego,
- Akcje nabyte dają prawo do wykonania 602 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 0,01 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu.
Informacje szczegółowe nt. każdej transakcji (data i godzina transakcji, cena, ilość nabytych akcji), zawiera Załącznik nr 1 do niniejszego raportu.
Na dzień publikacji raportu Spółka posiada łącznie 127412 akcji własnych, stanowiących 2% udziału w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do wykonania 124834 głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz 1,12 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Załączniki:

Załącznik 1.pdf

Podpisy osób reprezetujących spółkę:

04-02-2013 Grzegorz Manelski wiceprezes
« wstecz