28-06-2013

Raport bieżący 15/2013


Uchwała ws. wypłaty dywidendy za 2012 rok

Raport EBI

typ raportu Raport bieżący
numer 15/2013
data dodania 2013-06-28 18:57:13
spółka Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna Kompleks SA

Uchwała ws. wypłaty dywidendy za 2012 rok

Zarząd GKI Kompleks SA przesyła do publicznej wiadomości uchwałę ws. wypłaty dywidendy podjętą na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 28.06.2013 roku.

Uchwała numer 7
z dnia 28 czerwca 2013 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna KOMPLEKS S.A.
w sprawie podziału zysku za 2012 r., określenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy

§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna KOMPLEKS S.A., postanawia:
1) zysk netto za 2012 rok obrotowy w wysokości 953.974,22 zł przeznaczyć na następujące cele:
a) kwotę 445.340,00 zł - na wypłatę dywidendy, co stanowi 7 groszy wartości dywidendy na 1 akcję,
b) kwotę 368.384,22 zł - na kapitał zapasowy,
c) kwotę 30.000,00 zł - na fundusz socjalny,
d) kwotę 110.250,00 zł - na premię dla Członków Zarządu za osiągnięcie dobrych wyników z działalności Spółki.
2) określić dzień dywidendy, według którego ustalona zostanie lista akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za 2012 rok - na dzień 16 lipca 2013 r.,
3) ustalić termin wypłaty dywidendy - na dzień 6 sierpnia 2013 r.

§ 2
Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym:
10.060.000 - głosów "za",
0 - głosów "przeciw",
0 - głosów "wstrzymujących się",
przy:
5.050.000 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 100% uprawnionych do głosowania,
10.060.000 - łącznej liczbie ważnych głosów.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Grzegorz Manelski - wiceprezes
« wstecz