28-06-2013

Raport ESPI 3/2013


Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu GKI Kompleks SA w dniu 28.06.2013 roku

Raport RB_ASO

Numer: 3/2013
Data sporządzenia: 28-06-2013

Spółka: GRUPA KONSULTINGOWO-INŻYNIERYJNA KOMPLEKS S.A.

Temat: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu GKI Kompleks SA w dniu 28.06.2013 roku

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Treść raportu:
Zarząd GKI Kompleks SA przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy Spółki posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 28 czerwca 2013 roku:

1. Janusz Wystemp - posiada 1 569 800 akcji Spółki, co stanowiło 31,08 % udziału w liczbie głosów na tym zwyczajnym walnym zgromadzeniu oraz stanowi 27,61 % udziału w ogólnej liczbie głosów.

2. Grzegorz Manelski - posiada 1 569 800 akcji Spółki, co stanowiło 31,08 % udziału w liczbie głosów na tym zwyczajnym walnym zgromadzeniu oraz stanowi 27,61 % udziału w ogólnej liczbie głosów.

3. Waldemar Joński - posiada 1 569 800 akcji Spółki, co stanowiło 31,08 % udziału w liczbie głosów na tym zwyczajnym walnym zgromadzeniu oraz stanowi 27,61 % udziału w ogólnej liczbie głosów.

Zgodnie z listą obecności Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki GKI Kompleks SA w dniu 28 czerwca 2013 r., reprezentowani byli akcjonariusze posiadający 10 060 000 głosów.

Ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu wynosi 11 372 000 głosów.

Podpisy osób reprezetujących spółkę:

28-06-2013 Grzegorz Manelski wiceprezes
« wstecz