22-01-2014

Raport ESPI 2/2014


Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2014 roku

Raport RB-W_ASO

Numer: 2/2014
Data sporządzenia: 22-01-2014

Spółka: GRUPA KONSULTINGOWO-INŻYNIERYJNA KOMPLEKS S.A.

Temat: Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2014 roku

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd Spółki Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna Kompleks S.A. informuje, iż raporty okresowe Spółki w roku obrotowym 2014 będą publikowane w następujących terminach:
Raport kwartalny za IV kwartał 2013 r. - 14 lutego 2014 r.
Raport kwartalny za I kwartał 2014 r. - 14 maja 2014 r.
Raport roczny za 2013 r. - 13 czerwca 2014 r.
Raport kwartalny za II kwartał 2014 r. - 14 sierpnia 2014 r.
Raport kwartalny za III kwartał 2014 r. - 14 listopada 2014 r.
Ewentualne zmiany dat publikowania raportów okresowych będą przekazywane w formie raportu bieżącego.

Podpisy osób reprezetujących spółkę:
22-01-2014 Grzegorz Manelski wiceprezes
« wstecz