22-01-2014

Raport bieżący 4/2014


Korekta treści pełnomocnictwa w raporcie o Zwołaniu NWZA GKI Kompleks na dzień 25.02.2014 r.

Raport EBI

typ raportu Raport bieżący
numer 4/2014
data dodania 2014-01-22 13:19:11
spółka Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna Kompleks SA

Korekta treści pełnomocnictwa w raporcie o Zwołaniu NWZA GKI Kompleks na dzień 25.02.2014 r.

W związku z błędnym podaniem daty NWZA w formularzach pełnomocnictwa Zarząd GKI Kompleks SA przesyła ponownie w załączniku nr 1 treść ogłoszenia o zwołaniu NWZA, projekty uchwał, skorygowane formularze pełnomocnictwa oraz informację o liczbie akcji.

Podstawa prawna:
§ 4. ust.2. pkt 1, pkt 3, oraz § 6. ust. 3 i 5 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku New Connect".

Załączniki:

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Grzegorz Manelski - wiceprezes
« wstecz