24-02-2014

Raport ESPI 4/2014


Umorzenie akcji w KDPW

Raport RB_ASO

Numer: 4/2014
Data sporządzenia: 24-02-2014

Spółka: GRUPA KONSULTINGOWO-INŻYNIERYJNA KOMPLEKS S.A.

Temat: Umorzenie akcji w KDPW

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd spółki GKI Kompleks SA, w nawiązaniu do raportu bieżącego Nr 1/2014 z dnia 9 stycznia 2014r., dotyczącego rejestracji zmiany wysokości kapitału zakładowego, informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał uchwałę Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia19 lutego 2014r. o treści jak poniżej:

§1
Na podstawie & 85 ust.1 oraz & 2 ust.1 i 4 Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, po rozpatrzeniu wniosku spółki GRUPA KONSULTINGOWO-INŻYNIERYJNA KOMPLEKS S.A., w związku z umorzeniem 127.412( sto dwadzieścia siedem tysięcy czterysta dwanaście) akcji spółki GRUPA KONSULTINGOWO-INŻYNIERYJNA KOMPLEKSA S.A. oznaczonych kodem PLGKIKM00019 dokonanym w trybie art.360 & 1 w zw. Z art. 359 & 1 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Depozytu stwierdza, że kodem PLGKIKM00019 oznaczonych jest 1.224.588 ( jeden milion dwieście dwadzieścia cztery tysiące pięćset osiemdziesiąt osiem) akcji spółki GRUPA KONSULTINGOWO-INŻYNIERYJNA KOMPLEKS S.A.

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy osób reprezetujących spółkę:

24-02-2014 Grzegorz Manelski wiceprezes
« wstecz