26-02-2014

Raport ESPI 6/2014


Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu GKI Kompleks SA w dniu 25.02.2014 roku

Raport RB_ASO

Numer: 6/2014
Data sporządzenia: 25-02-2014

Spółka: GRUPA KONSULTINGOWO-INŻYNIERYJNA KOMPLEKS S.A.

Temat: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu GKI Kompleks SA w dniu 25.02.2014 roku

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Treść raportu:
Zarząd GKI Kompleks SA przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy Spółki posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zwołanym na dzień 25 lutego 2014 roku:

1. Janusz Wystemp - posiada 1 569 800 akcji Spółki, co stanowiło 31,3 % udziału w liczbie głosów na tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy oraz stanowi 27,92 % udziału w ogólnej liczbie głosów.

2. Grzegorz Manelski - posiada 1 569 800 akcji Spółki, co stanowiło 31,3 % udziału w liczbie głosów na tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy oraz stanowi 27,92 % udziału w ogólnej liczbie głosów.

3. Waldemar Joński - posiada 1 569 800 akcji Spółki, co stanowiło 31,3 % udziału w liczbie głosów na tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy oraz stanowi 27,92 % udziału w ogólnej liczbie głosów.

Zgodnie z listą obecności Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki GKI Kompleks SA w dniu 25 lutego 2014 r., reprezentowani byli akcjonariusze posiadający 10 020 000 głosów.

Ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu wynosi 11 244 588 głosów.

Podpisy osób reprezetujących spółkę:

25-02-2014 Grzegorz Manelski wiceprezes
« wstecz