11-03-2014

Raport bieżący 11/2014


Istotna informacja - sprzedaż wierzytelności oraz zakup nieruchomości przez Spółkę GKI Kompleks SA

Raport EBI

typ raportu Raport bieżący
numer 11/2014
data dodania 2014-03-11 14:52:21
spółka Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna Kompleks SA

Istotna informacja - sprzedaż wierzytelności oraz zakup nieruchomości przez Spółkę GKI Kompleks SA

Zarząd GKI Kompleks SA informuje, iż w dniu 11 marca 2014r zawarł z osobą prywatną umowę sprzedaży wierzytelności, przysługującej GKI Kompleks SA wobec firmy Intem Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Katowicach. Na mocy tej umowy nabywca zakupił wszystkie wierzytelności przysługujących GKI Kompleks SA wobec Intem Sp. z o.o. w łącznej kwocie 457.222 zł i jednocześnie sprzedał Spółce GKI Kompleks SA nieruchomość położoną w miejscowości Górki Małe za cenę 1.207.222 zł. Umowa sprzedaży nieruchomości zawarta została w formie aktu notarialnego.

Rozliczenie pomiędzy stronami nastąpiło w drodze kompensaty wzajemnych wierzytelności, co oznacza, że GKI Kompleks SA zapłaciło nabywcy różnicę pomiędzy ceną nieruchomości a kwotą wierzytelności wobec Intem, która to różnica ostatecznie wyniosła 750.000 zł.
Nadrzędnym celem przeprowadzonej transakcji wiązanej było pozbycie się przez spółkę GKI Kompleks SA trudnych do odzyskania wierzytelności, stanowiących obecnie masę upadłościową spółki Intem. Z uwagi na to, że należności Intem wobec Kompleks nie były objęte ubezpieczeniem Coface, Zarząd Spółki zmuszony był szukać innych rozwiązań gwarantujących odzyskanie długu. Umowa wiązana zawarta z nabywcą długu Intem pozwoliła w całości odzyskać utracone wierzytelności.

Zakup nieruchomości w miejscowości Górki Małe w okolicy Brennej poprzedzony został wykonaniem operatu szacunkowego wykonanego przez biegłego rzeczoznawcę. Wartość nieruchomości oszacowana została na kwotę 1,4 mln zł. Nieruchomość gruntowa zabudowana jest budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym z basenem oraz garażem wolnostojącym o łącznej powierzchni 344 m2. Atrakcyjna lokalizacja pomiędzy pasmami górskimi Beskidu Śląskiego powoduje, że obiekt stanowi świetną bazę do turystki i wypoczynku w okresie letnim i zimowym. Budynek wybudowany w latach 2000-2005 był zamieszkały do 2013r. Stan techniczny określono jako bardzo dobry, stopień zużycia 2%. Do czasu znalezienia kupca Zarząd Spółki planuje wykorzystać przedmiotową nieruchomość na cele szkoleniowe i rekreacyjne dla pracowników oraz kontrahentów firmy.

Sprzedaż przedmiotowej wierzytelności pozwoli Spółce GKI Kompleks SA na rozwiązanie rezerwy w kwocie 457.222 zł, zawiązanej w dniu 30 listopada 2013r, co będzie miało bardzo znaczący wpływ na wynik finansowy w roku 2014.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Grzegorz Manelski - wiceprezes
« wstecz