04-04-2014

Raport bieżący 14/2014


Rekomendacja Zarządu w sprawie dywidendy za rok 2013

Raport EBI

typ raportu Raport bieżący
numer 14/2014
data dodania 2014-04-04 09:08:33
spółka Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna Kompleks SA

Rekomendacja Zarządu w sprawie dywidendy za rok 2013

Zarząd GKS Kompleks SA informuje, że w dniu 03 kwietnia 2014 roku podjął decyzję o przekazaniu Radzie Nadzorczej do zaopiniowania rekomendacji w przedmiocie przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu propozycji podjęcia uchwały w sprawie przeznaczenia wypracowanego w 2013 roku przez Spółkę GKI Kompleks SA zysku netto w kwocie 449 782,84 zł (czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt dwa złote i 84/100 groszy) w następujący sposób:

a) kwotę 311 729,40 zł - na wypłatę dywidendy co stanowi 5 groszy wartości dywidendy na 1 akcję
b) kwotę 108 053,44 zł - na kapitał zapasowy
c) kwotę 30 000 zł - na fundusz socjalny

Podstawa prawna:
§4 ust. 2 pkt. 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Grzegorz Manelski - wiceprezes
« wstecz