11-04-2014

GKI Kompleks S.A. z planami wypłaty dywidendy


Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect od lutego 2011 r., działająca na rynku basenów oraz instalacji przemysłowych, planuje wypłacić dywidendę w wysokości 5 groszy na akcję. Będzie to już kolejny rok, w którym akcjonariusze Spółki mogą uczestniczyć w podziale wypracowanego zysku.

Zarząd GKI Kompleks S.A. przedstawił w ubiegłym tygodniu Radzie Nadzorczej Spółki do zaopiniowania rekomendację na temat podziału zysku netto, a decyzja o wypłacie dywidendy zostanie podjęta podczas najbliższego ZWZA Spółki. Emitent wypracował w 2013 r. zysk netto na poziomie 450 tys. zł i na dywidendę przeznaczone ma zostać prawie 70% tej kwoty.

„Rekomendacja Zarządu na temat podziału zysku i wypłaty dywidendy wpisuje się w  politykę Spółki oraz potwierdza wcześniejsze deklaracje złożone naszym inwestorom. Zarząd deklaruje utrzymanie wypłaty dywidendy w przyszłości na poziomie nie niższym niż 50% wypracowanego zysku netto.” - mówi Grzegorz Manelski, V-ce Prezes Zarządu Spółki Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna S.A.

Przy obecnym kursie akcji Spółki wynoszącym 1,35 zł, stopa dywidendy kształtuje się na poziomie ok. 3,7%, a GKI Kompleks S.A. będzie jednym z niewielu podmiotów z rynku NewConnect, który dzieli się wypracowanym zyskiem ze swoimi akcjonariuszami. Warto także dodać, że jest to już trzeci rok z rzędu, w którym Spółka wypłaca dywidendę. Rok temu wyniosła ona 7 groszy na akcję, a dwa lata temu 3 grosze na akcję.

Początek roku jest bardzo udanym okresem dla GKI Kompleks S.A. Przychody Spółki wyniosły w dwóch pierwszych miesiącach 2014 r. 3,65 mln zł i były wyższe o 43% od osiągniętych w analogicznym okresie ub. roku, kiedy to sprzedaż sięgnęła poziomu 2,56 mln zł.

„Wysoka sprzedaż w pierwszych dwóch miesiącach roku potwierdza trend wzrostowy prognozowany wcześniej przez Zarząd Spółki. Poza wzrostem sprzedaży, Spółka zanotowała bardzo dobry wynik zysku netto, który na koniec lutego przekroczył kwotę 210 tys. zł. W marcu Zarząd zdecydował także o rozwiązaniu rezerwy utworzonej w dniu 30 listopada 2013 r. na kwotę 457.222 zł z tytułu niezapłaconych należności firmy Intem Sp. z o.o. Zwolniona rezerwa zdecydowanie poprawi dobry wynik wypracowany na koniec pierwszego kwartału.” – podsumowuje Manelski.

Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna Kompleks S.A. zajmuje się doradztwem technicznym oraz sprzedażą urządzeń i technologii na rynku basenowym oraz na rynku instalacji przemysłowych z tworzyw sztucznych. Spółka jest największym dostawcą na rynku basenów publicznych, a w 2013 r. wypracowała blisko 450 tys. zł zysku netto przy przychodach sięgających 20.930 tys. zł.

***

Kontakt:

Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna Kompleks S.A. – Relacje Inwestorskie Artur Górski

artur.gorski@kompleks.pl

tel. +48 501-215-243

www.kompleks.pl

« wstecz