09-05-2014

Raport kwartalny 18/2014


Korekta raportu okresowego za I kwartał 2014 roku

Raport EBI

typ raportu Raport kwartalny
numer 18/2014
data dodania 2014-05-09 16:08:47
spółka Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna Kompleks SA

Korekta raportu okresowego za I kwartał 2014 roku

Zarząd GKI Kompleks SA z siedzibą w Wałbrzychu, przekazuje skorygowaną wersję raportu okresowego za I kwartał 2014 roku nr 17/2014 opublikowany dnia 6 maja 2014 roku. Korekta raportu wynika z błędu powstałego w trakcie importu danych z programu handlowego do modułu analiz finansowych. Błędne dane pojawiły się wyłącznie w niektórych pozycjach bilansu oraz RZIS, co w korekcie zostało zaznaczone kolorem żółtym. Przepływy oraz zmiany w kapitale pozostają bez zmian.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt. 1) i ust. 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Załączniki:

Osoby reprezentujące spółkę:
  • Grzegorz Manelski - wiceprezes
« wstecz