19-05-2014

Raport bieżący 20/2014


Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GKI Kompleks SA

Raport EBI

typ raportu Raport bieżący
numer 20/2014
data dodania 2014-05-19 09:47:33
spółka Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna Kompleks SA

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GKI Kompleks SA

Zarząd GKI Kompleks Spółka Akcyjna z siedzibą w Wałbrzychu zwołuje na dzień 24 czerwca 2014 r. na godz. 12.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w siedzibie Kancelarii Notarialnej Dominika Grodzińska Simona Krukowska s.c. przy ul. Krawieckiej 3, lok. 15-16 we Wrocławiu.
Pełną treść ogłoszenia zawierającego porządek obrad oraz opis procedur dotyczących uczestniczenia w ZWZ GKI Kompleks SA zawiera załącznik nr 1.
Jednocześnie Zarząd GKI Kompleks SA przekazuje projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GKI Kompleks SA w dniu 24 czerwca 2014 roku. Projekty uchwał oraz pełnomocnictwa zawiera załącznik nr 2.
Niezbędne informacje dotyczące ZWZ GKI Kompleks SA będą dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.kompleks.pl w zakładce: Relacje Inwestorskie ->Walne Zgromadzenie.

Podstawa prawna:
§ 4. ust.2. pkt 1, pkt 3, oraz § 6. ust. 3 i 5 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku New Connect".

Załączniki:

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Grzegorz Manelski - wiceprezes
« wstecz