25-06-2014

Raport bieżący 25/2014


Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy GKI Kompleks SA w dniu 24.06.2014 roku

Raport EBI

typ raportu Raport bieżący
numer 25/2014
data dodania 2014-06-25 11:24:27
spółka Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna Kompleks Spółka Akcyjna

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy GKI Kompleks SA w dniu 24.06.2014 roku

Zarząd GKI Kompleks SA przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy Spółki posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zwołanym na dzień 24 czerwca 2014 roku:

1. Janusz Wystemp - posiada 1 569 800 akcji Spółki, co stanowiło 31,3 % udziału w liczbie głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy oraz stanowi 27,92 % udziału w ogólnej liczbie głosów.

2. Grzegorz Manelski - posiada 1 569 800 akcji Spółki, co stanowiło 31,3 % udziału w liczbie głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy oraz stanowi 27,92 % udziału w ogólnej liczbie głosów.

3. Waldemar Joński - posiada 1 569 800 akcji Spółki, co stanowiło 31,3 % udziału w liczbie głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy oraz stanowi 27,92 % udziału w ogólnej liczbie głosów.

Zgodnie z listą obecności Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki GKI Kompleks SA w dniu 26 czerwca 2014 r., reprezentowani byli akcjonariusze posiadający 10 020 000 głosów, co stanowi 80,36% kapitału zakładowego.

Ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu wynosi 11 244 588 głosów.

Podstawa prawna:
§3 ust. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
art. 70 ust. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439 ze zm.)

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Grzegorz Manelski - wiceprezes
« wstecz