25-06-2014

Raport bieżący 26/2014


Wypłata dywidendy za rok 2013

Raport EBI

typ raportu Raport bieżący
numer 26/2014
data dodania 2014-06-25 12:57:59
spółka Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna Kompleks Spółka Akcyjna

Wypłata dywidendy za rok 2013

Zarząd GKI Kompleks S.A. informuje, iż w dniu 24 czerwca 2014 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które postanowiło wypłacić Akcjonariuszom dywidendę z zysku wypracowanego w 2013 roku w kwocie 311.729,40 zł, tj. 0,05 zł na każdą akcję, co stanowi 69,3% wypracowanego zysku netto.
Walne Zgromadzenie ustaliło , że:
- dywidendą objęte są wszystkie akcje Spółki ,
- dniem ustalenia prawa do dywidendy będzie dzień 01.09.2014 r.
- termin wypłaty dywidendy ustalony został na dzień 16.09.2014 r.
W załączeniu Zarząd GKI Kompleks SA przesyła pełną treść uchwały ws. wypłaty dywidendy podjętą na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 24.06.2014 roku.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt. 11 oraz § 4 ust. 6 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Sytemu Obrotu - "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Grzegorz Manelski - wiceprezes
« wstecz