30-12-2014

Raport bieżący 39/2014


Informacja o utworzeniu rezerwy

Raport EBI

typ raportu Raport bieżący
numer 39/2014
data dodania 2014-12-30 14:16:40
spółka Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna Kompleks Spółka Akcyjna

Informacja o utworzeniu rezerwy

Zarząd Spółki GKI Kompleks SA informuje o utworzeniu rezerwy w kwocie 2 276 710,77 zł, tytułem niezapłaconych należności firmy Arras B Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach.
Decyzja o utworzeniu rezerwy spowodowana jest narastającymi trudnościami w porozumieniu się z Zarządem firmy Arras w zakresie warunków zabezpieczenia powstałego długu oraz terminów jego spłaty. 
Zarząd Spółki GKI Kompleks skierował do firmy Arras wezwanie do natychmiastowej spłaty wszystkich zobowiązań . W przypadku braku reakcji na wezwanie do zapłaty podjęte zostaną odpowiednie kroki prawne w celu odzyskania całego długu.

Podstawa prawna:
§ 6 ust. 14.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Grzegorz Manelski - wiceprezes
« wstecz