22-05-2015

Raport bieżący 10/2015


Ogłoszenie o ZWZA GKI Kompleks SA na 26 czerwca 2015 r.

Raport EBI

typ raportu Raport bieżący
numer 10/2015
data dodania 2015-05-22 11:14:25
spółka Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna Kompleks Spółka Akcyjna

Ogłoszenie o ZWZA GKI Kompleks SA na 26 czerwca 2015 r.

Zarząd GKI Kompleks Spółka Akcyjna z siedzibą w Wałbrzychu zwołuje na dzień 26 czerwca 2015 r. o godz. 14°° Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się we Wrocławiu, w Kancelarii Notarialnej Grodzińska Dominika, Simona Krukowska s. c. przy ul. Krawieckiej 3 lok. 15-16.

W załączeniu: treść ogłoszenia, projekty uchwał, wzory pełnomocnictw oraz formularze do głosowania przez pełnomocnika.

Pełna treść ogłoszenia zawierającego porządek obrad, opis procedur dotyczących uczestniczenia w ZWZ oraz projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GKI Kompleks SA w dniu 26 czerwca 2015 roku zawiera załącznik.
Niezbędne informacje dotyczące ZWZ GKI Kompleks SA będą dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.kompleks.pl w zakładce: Relacje Inwestorskie ->Walne Zgromadzenie.

Podstawa prawna:
§ 4. ust.2. pkt 1, pkt 3, oraz § 6. ust. 3 i 5 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku New Connect".

Załączniki:

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Grzegorz Manelski - wiiceprezes
« wstecz