01-09-2015

Raport bieżący 19/2015


Ogłoszenie o NWZA GKI Kompleks SA na 8 października 2015 r.

Raport EBI

typ raportu Raport bieżący
numer 19/2015
data dodania 2015-09-01 09:58:35
spółka Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna Kompleks Spółka Akcyjna

Ogłoszenie o NWZA GKI Kompleks SA na 8 października 2015 r.

Zarząd GKI Kompleks Spółka Akcyjna z siedzibą w Wałbrzychu zwołuje na dzień 8 października 2015 r. o godz. 12°° Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się we Wrocławiu, w Kancelarii Notarialnej Grodzińska Dominika, Simona Krukowska s. c. przy ul. Krawieckiej 3 lok. 15-16.

Pełna treść ogłoszenia zawierającego porządek obrad, opis procedur dotyczących uczestniczenia w NWZA oraz projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GKI Kompleks SA w dniu 8 października 2015 roku zawiera załącznik.
Niezbędne informacje dotyczące NWZA GKI Kompleks SA będą dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.kompleks.pl w zakładce: Relacje Inwestorskie ->Walne Zgromadzenie.

Podstawa prawna:
§ 4. ust.2. pkt 1, pkt 3, oraz § 6. ust. 3 i 5 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku New Connect".

Załączniki:

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Grzegorz Manelski - wiceprezes
« wstecz