14-03-2016

Raport bieżący 9/2016


Ogłoszenie o przymusowym wykupie akcji – korekta raportu

Raport EBI

typ raportu Raport bieżący
numer 9/2016
data dodania 2016-03-14 12:17:20
spółka Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna Kompleks Spółka Akcyjna

Ogłoszenie o przymusowym wykupie akcji – korekta raportu

Zarząd GKI Kompleks SA („Spółka”) niniejszym koryguje raport bieżący nr 8/2016 w sprawie ogłoszenia o przymusowym wykupie akcji. W korygowanym raporcie opublikowano załącznik z omyłką pisarską.
W treści ogłoszenia w punkcie 19 wskazano, że „Zabezpieczenie zostało ustanowione na okres do dnia zapłaty Ceny Wykupu za wszystkie akcje Spółki objęte Przymusowym Wykupem tj. do dnia 17 marca 2016r. ale nie dłużej niż do dnia 27 kwietnia 2016r. podczas gdy powinno być; „Zabezpieczenie zostało ustanowione na okres do dnia zapłaty Ceny Wykupu za wszystkie akcje Spółki objęte Przymusowym Wykupem tj. do dnia 21 marca 2016r. ale nie dłużej niż do dnia 27 kwietnia 2016r.”

Pozostała treść ogłoszenia nie uległa zmianie. W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje poprawną treść opublikowanego ogłoszenia w związku z przymusowym wykupem.
 
Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Załączniki:

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Grzegorz Manelski - wiceprezes
« wstecz