13-05-2016

Raport bieżący 13/2016


Informacja o odstąpieniu publikacji raportów miesięcznych

Raport EBI

typ raportu Raport bieżący
numer 13/2016
data dodania 2016-05-13 14:52:54
spółka Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna Kompleks Spółka Akcyjna

Informacja o odstąpieniu publikacji raportów miesięcznych

Zarząd GKI Kompleks S.A. („Spółka”) podjął decyzję o odstąpieniu stosowania praktyki rekomendowanej w pkt. 16 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect”, dotyczącej publikacji raportów miesięcznych.
W opinii Zarządu wykonywanie obowiązków informacyjnych poprzez publikowanie raportów bieżących oraz okresowych zapewnia należyty dostęp do informacji oraz przedstawia pełny obraz sytuacji Emitenta. Decyzja również ugruntowana jest zmianami w strukturze akcjonariatu Spółki.

Podstawa prawna:
§4 pkt 3 i §6 pkt 8a Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Grzegorz Manelski - wiceprezes
« wstecz