02-06-2016

Raport bieżący 14/2016


Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego dot. zniesienia dematerializacji akcji

Raport EBI

typ raportu Raport bieżący
numer 14/2016
data dodania 2016-06-02 14:18:55
spółka Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna Kompleks Spółka Akcyjna

Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego dot. zniesienia dematerializacji akcji

Zarząd GKI Kompleks S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 1 czerwca 2016 r. otrzymał decyzję Komisji Nadzoru Finansowego („Komisja”) z dnia 24 maja 2016 r., zgodnie z którą Komisja jednogłośnie wyraziła zgodę na przywrócenie wszystkim zdematerializowanym akcjom zwykłym na okaziciela Spółki formy dokumentu (zniesienie dematerializacji). Jednocześnie Komisja wyznaczyła termin zaprzestania podlegania przez Spółkę obowiązkom informacyjnym z dniem 14 czerwca 2016 r.

Podstawa prawna:
§3 ust.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Grzegorz Manelski - wiceprezes
« wstecz