1. O firmie

Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna KOMPLEKS Spółka Akcyjna

58-306 Wałbrzych, ul. Ogrodowa 19

NIP: 886-000-33-38

REGON: 891500422

Spółka zarejestrowana : Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy, Nr KRS 0000369499

 2. Akcjonariat

Kapitał zakładowy 636 200,00 PLN, wpłacony w całości.