31-07-2012

Raport bieżący 32/2012


Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy - korekta

Raport EBI

typ raportu Raport bieżący
numer 32/2012
data dodania 2012-07-31 14:41:19
spółka Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna Kompleks SA

Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy - korekta

Zarząd GKI Kompleks S.A. w załączeniu przekazuje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 29 czerwca 2012r. po dokonaniu korekty oczywistej omyłki pisarskiej. Korekta dotyczy uchwały nr 19, nr 7 i nr 5.

Podstawa prawna:
§4 ust. 2 pkt 11 Załącznik Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Załączniki:

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Grzegorz Manelski - wiceprezes
« wstecz