01-08-2012

Raport bieżący 33/2012


Realizacja Programu Odkupu - nabycie akcji własnych

Raport EBI

typ raportu Raport bieżący
numer 33/2012
data dodania 2012-08-01 12:09:34
spółka Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna Kompleks SA

Realizacja Programu Odkupu - nabycie akcji własnych

Zarząd GKI Kompleks SA z siedzibą w Wałbrzychu informuje, iż w ramach realizacji Programu odkupu Spółka nabyła za pośrednictwem Domu Maklerskiego BDM SA akcje własne. Transakcje zostały przeprowadzone podczas sesji giełdowych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Akcje zostały nabyte w okresie od 27.07.2012 r. do 31.07.2012 r. w związku z realizowanym przez Emitenta na podstawie Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25.11.2011 roku skupem akcji własnych.
- Liczba nabytych akcji wynosi 32424 szt.,
- Średnia jednostkowa cena nabycia wyniosła 0,62 zł za akcję,
- Wartość nominalna jednej akcji wynosi 0,1 zł,
- Nabyte akcje stanowią 0,51 % kapitału zakładowego,
- Akcje nabyte dają prawo do wykonania 32424 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 0,29 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu.
Informacje szczegółowe nt. każdej transakcji (data i godzina transakcji, cena, ilość nabytych akcji), zawiera Załącznik nr 1 do niniejszego raportu.
Na dzień publikacji raportu Spółka posiada łącznie 82153 akcji własnych, stanowiących 1,29% udziału w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do wykonania 82153 głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz 0,72 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
Jednocześnie Zarząd informuję, że z powodu zakazu obrotu akcjami w okresach zamkniętych, z dniem 1 sierpnia 2012 roku Spółka wstrzymuje skup akcji własnych do czasu opublikowania raportu kwartalnego tj. do dnia 14 sierpnia 2012 roku. Po tym okresie nadal prowadzony będzie skup akcji własnych zgodnie z uchwałą nr 5 NWZ.

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Załączniki:

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Grzegorz Manelski - wiceprezes
« wstecz