11-09-2012

Raport bieżący 41/2012


Korekta raportu okresowego za II kwartał 2012 r.

Raport EBI

typ raportu Raport bieżący
numer 41/2012
data dodania 2012-09-11 09:04:39
spółka Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna Kompleks SA

Korekta raportu okresowego za II kwartał 2012 r.

Zarząd GKI Kompleks SA przekazuje w załączeniu korektę raportu okresowego za drugi kwartał 2012 r.
Korekta dotyczy raportu nr 38/ 2012 i związana jest z jego uzupełnieniem o informację dotyczącą struktury akcjonariatu emitenta ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających na dzień sporządzenia raportu, co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu.
Ponadto w korekcie raportu dodano informację, z której wynika, że emitent nie należy do żadnej grupy kapitałowej.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Załączniki:

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Grzegorz Manelski - wiceprezes
« wstecz