15-10-2012

Raport ESPI 21/2012


Realizacja Programu Odkupu - nabycie akcji własnych

Raport RB-W_ASO

Numer: 21/2012
Data sporządzenia: 15-10-2012

Spółka: GRUPA KONSULTINGOWO-INŻYNIERYJNA KOMPLEKS S.A.

Temat: Realizacja Programu Odkupu - nabycie akcji własnych

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd GKI Kompleks SA z siedzibą w Wałbrzychu informuje, iż w ramach realizacji Programu odkupu Spółka nabyła za pośrednictwem Domu Maklerskiego BDM SA akcje własne. Transakcje zostały przeprowadzone podczas sesji giełdowych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Akcje zostały nabyte w okresie od 08.10.2012 r. do 12.10.2012 r. w związku z realizowanym przez Emitenta na podstawie Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25.11.2011 roku skupem akcji własnych.

- Liczba nabytych akcji wynosi 2817 szt.,

- Średnia jednostkowa cena nabycia wyniosła 0,81 zł za akcję,

- Wartość nominalna jednej akcji wynosi 0,1 zł,

- Nabyte akcje stanowią 0,04 % kapitału zakładowego,

- Akcje nabyte dają prawo do wykonania 2817 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 0,02 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Informacje szczegółowe nt. każdej transakcji (data i godzina transakcji, cena, ilość nabytych akcji), zawiera Załącznik nr 1 do niniejszego raportu.

Na dzień publikacji raportu Spółka posiada łącznie 110368 akcji własnych, stanowiących 1,73% udziału w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do wykonania 110368 głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz 0,97 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Załączniki:

Załącznik nr 1.pdf

Podpisy osób reprezetujących spółkę:

15-10-2012 Grzegorz Manelski wiceprezes
« wstecz