17-01-2019

Chemowent PP w środowisku toksycznym


Prezentujemy zastosowania elementów wykonanych przez nas z tworzywa PP w środowisku toksycznym. Wg projektu Inwestora wykonaliśmy zbiorniki z PP z dnem stożkowym oraz zdejmowaną pokrywą.

Zbiorniki są zamontowane w Zakładzie Zagrożeń Chemicznych , Pyłowych i Biologicznych CIOP-PIB, Pracowni Aerozoli, Filtracji i Wentylacji w Warszawie.

Tworzywo PP charakteryzuje się wysoką odpornością chemiczną, jest odporne na długotrwałe działanie wysokich temperatur, zachowuje przy nich wysoką sztywność.

Więcej elementów wykonanych wg projektu inwestora na stronie systemu wentylacji Chemowent www.chemowent.pl

« wstecz