21-08-2020

Z naszej produkcji


Produkcja rurociągów preizolowanych zgodnie z projektem inwestora. Fakt, że elementy wykonane zostały pod wymiar, pod różnymi kątami, o różnych długościach ma duży wpływ na skrócenie czasu montażu instalacji na budowie. Takie wykonanie eliminuje konieczność stosowania wielu łączników podczas  instalowania rurociągu.

Rura przewodowa PP w zakresach średnic d32 - 63mm, rura osłonowa PE-HD d90-125mm, wyposażenie w kabel grzewczy.

Rurociąg zostanie wykorzystany do modernizacji instalacji mechaniczno-biologicznej w sortowni i kompostowni odpadów.

   

 

 

« wstecz