Komunikacja z akcjonariuszami
1. O firmie


Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna KOMPLEKS Spółka Akcyjna

58-306 Wałbrzych, ul. Ogrodowa 19

NIP: 886-000-33-38

REGON: 891500422

Spółka zarejestrowana : Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy, Nr KRS 0000369499

Kapitał zakładowy 636 200,00 PLN, wpłacony w całości.

 2. Akcjonariat


Kontakt do pełnomocnika Zarządu ds. kontaktu z akcjonariuszami – Grzegorz Manelski, grzegorz.manelski@kompleks.pl


3. Dematerializacja akcji 


Zmiana ustawy – Kodeks spółek handlowych z dnia 30 sierpnia 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798) nałożyła obowiązek na wszystkie spółki akcyjne zlecenia prowadzenia Rejestru Akcjonariuszy spółki zewnętrznemu, licencjonowanemu podmiotowi.
W myśl nowych przepisów od 1 marca 2021 r. akcje nie będą mogły posiadać formy dokumentu (obowiązek dematerializacji) i będą musiały być zarejestrowane w Rejestrze Akcjonariuszy prowadzonym przez biuro lub dom maklerski (uprawniony do prowadzenia rachunków papierów wartościowych) lub w depozycie prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych.


W zgodzie z powyższą ustawą Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Grupy Konsultingowo-Inzynieryjnej Kompleks S.A. w dniu 26 czerwca 2020 r. Uchwałą Nr 19 do prowadzenia Rejestru Akcjonariuszy wybrało Dom Maklerski NAVIGATOR S.A. w Warszawie. 


Wezwania do złożenia dokumentów akcji w spółce

  • Pierwsze wezwanie do złożenia dokumentów akcji w Spółce z dnia 29.06.2020
  • Drugie wezwanie do złożenia dokumentów akcji w Spółce z dnia 24.07.2020
  • Trzecie wezwanie do złożenia dokumentów akcji w Spółce z dnia 21.08.2020
  • Czwarte wezwanie do złożenia dokumentów akcji w Spółce z dnia 18.09.2020
  • Piąte wezwanie do złożenia dokumentów akcji w Spółce z dnia 16.10.2020
     
X

Cenimy Twoją prywatność

Na naszej stronie stosujemy pliki cookies i podobne technologie, które mogą służyć do personalizacji reklam. Szczegóły w naszej polityce prywatności. Dodatkowe informacje tutaj

Pliki cookies wykorzystywane do zapewnienia podstawowych funkcjonalności strony

Pliki cookie używane do monitorowania korzystania z naszej strony i personalizacji reklam