Natryski bezpieczeństwa i myjki do oczu

Natryski bezpieczeństwa i myjki do oczu


Do pobrania pełna oferta działu "Natryski bezpieczeństwa i myjki do oczu "


Natrysk bezpieczeństwa z myjką do oczu E19 310
DN15, z misą i głowicą z tworzywa sztucznego
Wolnostojący natrysk bezpieczeństwa z myjką do oczu, E19 310, DN15, z misą z tworzywa sztucznego pokrytą żółtą farbą sygnalizacyjną, z dwiema chromowanymi główkami rozpryskowymi, głowicą natryskową z tworzywa sztucznego, pokrytą żółtą farbą sygnalizacyjną. Misa z otwartym, niesamoczynnym kulkowym zaworem zamykającym DN15 z dużą płytą uruchamiającą z tworzywa sztucznego i odpływem DN32, 11/4" z sitem kopułowym. Minimalna ilośü wody 30l/min. (natrysk), 6 l/min. (myjka do oczu i twarzy) przy stałym ciśnieniu przepływu o minimalnej wartości 1,0 bar dla myjek do oczu / twarzy. Rury i kształtki z ocynkowanej rury żelaznej, pokryte żółtą farbą sygnalizacyjną. Ze zintegrowanym regulatorem objętości przepływu w celu zapewnienia stałego przepływu przy zmieniających się ciśnieniach w przewodach doprowadzających. Do podłączenia do instalacji wody pitnej, składające się z: Głowicy natrysku bezpieczeństwa z tworzywa sztucznego O254mm, w dużym stopniu samoopróżniającej oraz misy z tworzywa sztucznego Cycolac, kolor: sygnalizacyjny żółty O254 mm, z dwiema główkami rozpryskowymi z kapturem ochronnym, otwartym zaworem ze stali szlachetnej DN15, mosiądz chromowany.
Działanie myjki do oczu / twarzy: Naciśnięcie = zawór się otwiera, Pociągnięcie = zawór się zamyka.
Działanie natrysku bezpieczeństwa: Pociągnięcie = zawór się otwiera, Przesunięcie = zawór się zamyka.
Zgodne z DIN 12899, część 1 i część 2 dla myjek do ciała i do oczu oraz dyrektywami dla laboratoriów.