Grupa Konsultingowo - Inżynieryjna Kompleks S.A.
ul. Ogrodowa 19, 58-306 Wałbrzych
tel. 74 841 55 19, fax 74 841 55 61
www.kompleks.pl

poczta@kompleks.pl


Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy, KRS 0000369499, NIP: 886-000-33-38. Kapitał zakładowy 636 200,00 PLN, wpłacony w całości.


Osoba kontaktowa:

Dariusz Wilisowski

dariusz.wilisowski@kompleks.pl

tel. 519 579 800

 

 

 

 

 Oferta dla sektora przemysłowegoSystem chemoodpornej wentylacji z tworzyw sztucznych
System chemoodpornej wentylacji z tworzyw sztucznych
System chemoodpornych rurociągów kompozytowych z tworzyw sztucznych
System chemoodpornych rurociągów kompozytowych z tworzyw sztucznych
Urządzenia awaryjne – oczomyjki i prysznice bezpieczeństwa
Urządzenia awaryjne – oczomyjki i prysznice bezpieczeństwa